Forside

Selskapet driver også konsulentvirksomhet innen kjemisk, industriell separasjonsteknologi og har hatt kunder som Yara, Statoil (nå Equinor), Norsk olje og gass (Norog) – Norwegian Oil Industry Association, Tasman Metals, Medallion Resources, Universitetet i Oslo, m.fl.

Pipas har spesialisert seg innen hydrometallurgi. Spesiell kompetanse tilbys innen bruk og separasjon av sjeldne jordartselementer, væske-væskeekstraksjon, ionebytting og utlaking av malmer. I tillegg arbeider firmaet med høyren silisium og en spesiell type reaktor – Virvelstrømreaktoren. Gassene silan og disilan er også velkjente for Pipas. Isotopseparasjon vha gassfase-kromatografi er en spesialitet.

Radioaktivitet er en annen spesialitet. Bruk av radioaktive stoffer og kunnskap om deres oppførsel i forskjellige miljø (spesiering), måling og skjerming av radioaktivitet er en del av virksomhetsområdet. For bruk av radioaktivitet kreves det kurs. Pipas holder slike kurs for bruk i oljeindustrien i samarbeid med Seksjon for kjemisk miljøvitenskap, Universitetet i Oslo.

Miljøteknologi innen kjemisk prosessindustri når det gjelder resirkulering, utnyttelse av avfall, reduksjon av CO2-utslipp o.l. er velkjente utfordringer for Pipas.