Radioaktivitet

Radioaktivitet er en annen spesialitet. Bruk av radioaktive stoffer og kunnskap om deres oppførsel i forskjellige miljø (spesiering), måling og skjerming av radioaktivitet er en del av virksomhetsområdet. For bruk av radioaktivitet kreves det kurs. Pipas holder slike kurs for bruk i oljeindustrien i samarbeid med Seksjon for kjemisk miljøvitenskap, Universitetet i Oslo.

Over 100 år med radioaktivitet – men hva er radioaktivitet?