Radioaktivitet

Radioaktivitet er en spesialitet for Pipas. Bruk av radioaktive stoffer og kunnskap om deres oppførsel i forskjellige miljø (spesiering), måling og skjerming av radioaktivitet er en del av virksomhetsområdet.

For bruk av radioaktivitet kreves det kurs. Pipas holder godkjente kurs for bruk i oljeindustrien i samarbeid med Seksjon for kjemisk miljøvitenskap, Universitetet i Oslo.

GM naturlig uran

I 1896 oppdaget Henri Becquerel radioaktivitet – en oppdagelse som skulle vise seg å
ha den største betydning for vår forståelse av hvordan naturen er bygget opp. I 1986
ble det norske folk kjent med Becquerels navn gjennom enheten becquerel, Bq, etter
katastrofen i Tsjernobyl. Selv om en kjenner måleenheten er det tvilsomt om den
vanlige nordmann har en forståelse for hva radioaktivitet er og hvordan den påvirker
oss. Trettifem år etter Tsjernobyl er igjen kjernekraft aktuelt som et alternativ til CO2-
utslippende fossile varmekraftverk. Fremdeles kan en imidlertid møte standpunkt som
“Radioaktivitet er farlig! Det har Fukushima og Tsjernobyl vist”. Denne oppfatningen
er egentlig ikke urimelig siden forekomst, virkning og påvisning av radioaktiv stråling
faktisk er et komplisert emne hvor flere fagfelt er involvert, bl.a. kjernefysikk, kjemi,
biofysikk og biologi.

Hensikten med skrivet under er å gi så mye bakgrunnsinformasjon om Radioaktivitet at de viktigste begrepene kan forstås og derved bidra til færre misforståelser. Husk at gjengivelse uten kildehenvisning ikke aksepteres.