Bakgrunn

Primus.inter.pares AS (Pipas) er et konsulentselskap. «Primus inter pares» betyr den fremste blant likemenn. Dette er en høy målsetting som et firma som vil selge kunnskap må og bør ha, dersom det vil lykkes. Selskapet ble etablert i 2007 med forretningside å hjelpe små bedrifter med prosjektledelse innen forskning og utvikling samt etablering av ny, miljøvennlig teknologi.  Eier og daglig leder er Cand. real Dag Øistein Eriksen.

Selskapet driver også konsulentvirksomhet innen kjemisk, industriell separasjonsteknologi og har hatt kunder som Yara, Statoil (nå Equinor), Norsk olje og gass (Norog) – Norwegian Oil Industry Association, Tasman Metals, Medallion Resources, Universitetet i Oslo, m.fl.

Pipas har spesialisert seg innen hydrometallurgi. Spesiell kompetanse tilbys innen bruk og separasjon av sjeldne jordartselementer, væske-væskeekstraksjon, ionebytting og utlaking av malmer. I tillegg arbeider firmaet med høyren silisium og en spesiell type reaktor – Virvelstrømreaktoren. Gassene silan og disilan er også velkjente for Pipas. Isotopseparasjon vha gassfase-kromatografi er en spesialitet.

Radioaktivitet er en annen spesialitet. Bruk av radioaktive stoffer og kunnskap om deres oppførsel i forskjellige miljø (spesiering), måling og skjerming av radioaktivitet er en del av virksomhetsområdet. For bruk av radioaktivitet kreves det kurs. Pipas holder slike kurs for bruk i oljeindustrien i samarbeid med Seksjon for kjemisk miljøvitenskap, Universitetet i Oslo.

Miljøteknologi innen kjemisk prosessindustri når det gjelder resirkulering, utnyttelse av avfall, reduksjon av CO2-utslipp o.l. er velkjente utfordringer for Pipas.

Nøkkelord: silisium, silan, disilan, sjeldne jordarter, lantanider, Megon, væske-væskeekstraksjon, ionebytting, utlaking, utluting, hydrometallurgi, miljøteknologi, isotoper, radioaktivitet, thorium, radium, kjernekraft, atomkraft, virvelstrømreaktor